Τι σημαίνει ο Ήλιος στον Κριό;

Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πλανητικές όψεις