Πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη Καρκίνους, Λέοντες, Παρθένους

Σχηματίζεται στις 17 Μαρτίου και η επιρροή της θα είναι έντονη όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο