Καρκίνος, Λέων, Παρθένος: Ευνοημένοι ή όχι από την Αφροδίτη;

Θα παραμείνει έως τα τέλη Μαρτίου