Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο για Καρκίνους, Λέοντες, Παρθένους;

Δείτε το βίντεο