Καρκίνος, Λέων, Παρθένος: Το κλίμα σταθεροποιείται

Οι προβλέψεις από την Άση Μπήλιου