Στους ρυθμούς του Πάνου Κιάμου, το καλοκαίρι στο Posidonio!

Οι διάσημοι που διασκέδασαν στον Πάνο Κιάμο στο Posidonio