Στο νοσοκομείο o Αγόρου

Δείτε το σχετικό απόσπασμα