Η Γερμανού, η Σπυροπούλου και η τσάντα

Δείτε το σχετικό απόσπασμα