Ανδρεανός και Ορφανού ήρθαν πολύ κοντά

Δείτε το σχετικό απόσπασμα