Δαλάκα και Σώζων μάλωσαν για μια καρύδα

Δείτε το σχετικό απόσπασμα