Ποιος ηθοποιός ψέλνει το «Τη Υπερμάχω» στον γιο του;

’’Βεβαίως να γίνει ιερέας αν θέλει’’