Τρύφωνας Σαμαράς: Η απιστία, το σεξ και οι αισθητικές επεμβάσεις

Τι είπε στο «Στεφανογράφημα»