«Το μισό μου πρόσωπο είναι θαύμα του Φουστάνου»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα