Οι αλλαγές στο DWTS και η δήλωση της Κορινθίου

Τι είπε για την υποψηφιότητά της στα θεατρικά Κορφιάτικα βραβεία