Πρώτη εμφάνιση της Χριστίνας Ψάλτη

Δείτε το σχετικό απόσπασμα