Στους Διάσημους ή στους Μαχητές η ασυλία;

Δείτε το σχετικό απόσπασμα