Δήμητρα Ματσούκα: Τα ασφαλιστικά μέτρα και ο χαρακτηρισμός μπανάλ

Γιατί δίνει γραπτές συνεντεύξεις;