Ο Ηλιάς Βρεττός αναγνώρισε το λευκό βανάκι

Δείτε το σχετικό απόσπασμα