ΜasterChef: Απουσίαζε η ομοιότητα των πιάτων από την...

Πώς το δικαιολόγησαν;