«Αφήστε μας λίγο μόνους και συνεχίζουμε»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα