Το βασικό υλικό και η έκπληξη!

Πώς αντέδρασαν οι παίκτες;