Ο Ρέμος κάνει και προξενιά! Βρήκε νύφη στον Λιάγκα

Μπορείτε να φανταστείτε ποια είναι;