«Μου έχει συμβεί αντίστοιχο περιστατικό με Παπαγιάννη-Παυλίδου»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα