Γνωστός Έλληνας έκανε σκληρή κριτική στην Σπυροπούλου

Δείτε το σχετικό απόσπασμα