Παρουσιάστρια διεκδικεί θέση στο Βιβλίο Γκίνες

Δείτε το σχετικό απόσπασμα