Τραγουδιστής έμεινε από βενζίνη πηγαίνοντας σε εκπομπή

Δείτε το σχετικό απόσπασμα