Είχα κομμένο ρεύμα και αρνήθηκα δουλειά λόγω ανθρώπων

Όσα δήλωσε η Σοφία Βογιατζάκη