Πέθανε πρωταγωνίστρια από τη Μελωδία της Ευτυχίας

Η Heather Menzies Urich ήταν 68 ετών