Παρασκευάς ή Αλεξάνδρου: Ποιος αποχώρησε από το Nomads;

Δείτε το σχετικό απόσπασμα