Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στο "ΟΠΑΠ Forward”

Ώθηση στην ελληνική επιχειρηματικότητα από τον ΟΠΑΠ