Οι τουρίστες κρατούν ανοιχτά τα μαγαζία στην Αθήνα

Σε αυτούς οφείλεται η κίνηση