Οι ειδήσεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων και οι ισοτιμίες

Το Business Report της Πέμπτης 12 Απριλίου