Σε ανοχύρωτη πόλη νιώθουν ότι ζουν οι κάτοικοι στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης

Ανεξέλεγκτη η εγκληματικότητα στην περιοχή