Συντριβή ελληνικού Mirage στη Σκύρο

Αποκλείουν το ενδεχόμενο κατάρριψης