Αδίστακτη σπείρα συνελήφθη στα Μεσόγεια

Δείτε το σχετικό απόσπασμα