Μυστήριο παραμένει ακόμη Ιερα Συνδόνη

Έναν αιώνα μετά , υπολογιστές της ιταλικής αστυνομίας επεξεργάζονται την εικόνα και "αποκαλύπτουν"