Κομφούζιο στα ΚΤΕΛ και στα λιμάνια λόγω του Πάσχα

Δείτε το σχετικό απόσπασμα