Εικόνες εγκατάλειψης παρουσιάζουν πολλά ορεινά χωριά της Ακριτικής Ελλάδας

Τα περισσότερα σπίτια είναι κλειστά. Πωλητήρια παντού.