Καλός ο καιρός της «Μεγάλης Εβδομάδας»

Από Μεγάλη Πέμπτη και μετά περιμένουμε αλλαγή των συνθηκών