Αποστολή Star στην «πινέζα» του χάρτη, στο ακριτικό Ορμένιο

Το βορειότερο χωριό της χώρας μας μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας