Μπροστά στον κίνδυνο της ανεργίας οι συμβασιούχοι των ΟΤΑ

Αρκετοί θα χάσουν τη δουλειά τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας