Χτύπησαν 15 φορές μάντρα αυτοκινήτων

Ο ιδιοκτήτης της μάντρας βρίσκεται σε απόγνωση