Ακραίφνιο: «Λουκέτο» στη λειτουργία του σχολείου όπου αρρώστησαν 40 από τους 65 μαθητές

Στο μικροσκόπιο τέθηκε από τις δημόσιες Αρχές