Στάση εργασίας και πορεία στη Βουλή για τους συμβασιούχους των δήμων

Bασικό τους αίτημα η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου