Αρρώστησαν αιφνιδιαστικά οι μαθητές του σχολείου στο Ακραιφνίου Βοιωτίας

Δείτε το σχετικό απόσπασμα