Ανεκμετάλλευτες οι λίστες Μπόργιανς και Λαγκάρντ

Γιατί δεν μπορεί να ελπίζει το Δημόσιο σε είσπραξη σημαντικών ποσών