Ταλαιπωρία δίχως τέλος εξαιτίας των ασυνείδητων οδηγών

Πουθενά η τροχαία για να επιβάλει την τάξη