Στην Αδριανούπολη οι γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Ελπίζουν σε ένα θαύμα