Αυστηρό μήνυμα Ε.Ε. στην Τουρκία για τους δύο συλληφθέντες!

Προστέθηκε παράγραφος στο κείμενο συμπερασμάτων που ουσιαστικά ζητά την απελευθέρωσή τους