Πάνδημη στήριξη στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Αδριανούπολη

Ζήτησαν να διαβάσουν βιβλία στις φυλακές